Coördinerend / Specialistisch Inspecteur Medisch Specialistische Zorg

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Adviseur
Branche
Maatschap
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Coördinerend / Specialistisch Inspecteur Medisch Specialistische Zorg
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Functieomschrijving
Wil jij bijdragen aan goede en veilige (jeugd)zorg? Kom werken bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Wij handelen vanuit het publieke belang en zijn duidelijk, onafhankelijk en eerlijk.

Met het oog op onze publieke taak vinden wij het belangrijk om goed aansluiting te vinden bij verschillende doelgroepen in de maatschappij. Bij de Inspectie hechten wij waarde aan openheid en gelijkheid. Iedereen kan en mag zichzelf zijn. Wij werken in divers samengestelde teams. Dat maakt het werk leuker, innovatiever en effectiever. Wil jij daar deel van uitmaken en meewerken aan de voortdurende verbetering van de curatieve gezondheidszorg/geneesmiddelen en medische technologie in Nederland? Dan willen wij heel graag met je kennismaken.

De afdeling Medisch Specialistische Zorg (MSZ) is op zoek naar twee Coördinerend/Specialistisch Inspecteurs voor 36 uur per week voor het incidententoezicht.

Binnen de afdeling MSZ houden twee teams zich bezig met het toezicht naar aanleiding van meldingen door ziekenhuizen, klinieken en burgers: het Meldingenoverleg en het Team Eigen Onderzoek. In beide teams zijn wij op zoek naar versterking.

Wat ga je doen?
Een patiënt moet erop kunnen vertrouwen dat de medisch specialistische zorg in Nederland veilig en kwalitatief hoogwaardig is. De medewerkers van de afdeling MSZ dragen hier dagelijks aan bij. Wij houden toezicht op de ziekenhuizen en particuliere klinieken, revalidatiecentra en abortusklinieken. Ons doel is bij te dragen aan de kwaliteit en veiligheid van zorg door het leer- en verbetervermogen van de instellingen te stimuleren en daarmee tekortkomingen in de zorg en risico’s voor patiënten te verminderen.

Zowel zorginstellingen als burgers melden calamiteiten bij de IGJ. Bij het incidententoezicht lever je een bijdrage aan het behandelen van de verplichte en andere meldingen, zoals calamiteitmeldingen en ontslag bij disfunctioneren. Dat vraagt een analytische en kritische blik, met kennis van de zorg en begrip van de context van de zorgverlening.

Binnen het Meldingenoverleg beoordeel je onder andere de calamiteitenrapportages die de ziekenhuizen en klinieken indienen na meldingen. Binnen het team wordt nauw samengewerkt en vindt afstemming plaats in ons wekelijks overleg, maar ook één op één. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de triage van binnenkomende meldingen. Centraal in ons werk staat innovatie en kwaliteitsverbetering. Op dit moment is voor bijna twee derde van de ziekenhuizen het reflectieve Verbeteren in vizier geïmplementeerd. Hierdoor verbindt de bestuurder zich nog meer met hetgeen heeft plaatsgevonden en onderzocht is. Wij zijn er van overtuigd dat daarmee een nog grotere bijdrage wordt geleverd aan de kwaliteit van zorg.

Binnen het Team Eigen Onderzoek voer je inspectieonderzoek uit naar aanleiding van een melding. Tijdens een inspectieonderzoek ga je in gesprek met betrokkenen, bijvoorbeeld bestuurders, zorgverleners, patiënten en hun naasten. Je bevindingen leg je vast in een helder rapport en eventueel worden er maatregelen geformuleerd. Indien nodig treed je handhavend op. Je bent verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderzoek zowel op inhoud als op proces, voert regie en bewaakt de kwaliteit.

De inspecteurs in het Meldingenoverleg en Team Eigen Onderzoek werken nauw samen en enkelen verrichten werkzaamheden voor beide teams. Als nieuwe collega ben je lid van één van de twee teams. Wel word je ingewerkt in beide teams, zodat je breed inzetbaar bent. Het incidententoezicht binnen MSZ bestaat uit een enthousiast en betrokken team van inspecteurs en medewerkers toezicht met diverse achtergronden, onder andere medisch specialisten, verpleegkundigen, deskundige infectiepreventie en gezondheidswetenschappers.

Jouw medische kennis en ervaring zet je breed voor je collega’s in de afdeling en bij projecten in. Je neemt als projectleider het voortouw, maar kan ook als participant deelnemen. Als CSI ben je een belangrijke gesprekspartner. Je voert overleg met verschillende partijen binnen en buiten de inspectie. Afhankelijk van je werkzaamheden kunnen dit de wetenschappelijke verenigingen zijn, maatschappelijke organisaties, maar ook het ministerie van VWS en andere inspectiediensten. Vanuit die rol ben je ook alert op mogelijke consequenties van politiek gevoelige toezichtonderzoeken.

Functie-eisen
Wie ben jij?
Je hebt een onafhankelijke blik en je hebt zin om met overtuiging en drive te gaan werken aan het doel van de IGJ: behoud en verbetering van de goede Nederlandse zorg- en hulpverlening. Daarbij handel je naar ons motto: duidelijk, onafhankelijk en eerlijk.

 • Je hebt een wo-opleiding afgerond in een medisch specialisme;
 • Op basis van de al aanwezige expertise op de afdeling gaat de voorkeur uit naar een specialist met ervaring in de acute zorg (bijvoorbeeld een anesthesist of intensivist), of in de geboortezorg (bijvoorbeeld gynaecoloog of klinisch verloskundige) dan wel naar een apotheker;
 • Je hebt als medisch specialist minimaal drie jaar praktijkervaring als zorgverlener binnen het genoemde expertisegebied. Je doet je doktersjas uit om vanuit toezicht als expert een bijdrage te leveren aan de gezondheidszorg;
 • Je hebt aantoonbare belangstelling voor de organisatie en kwaliteit van de gezondheidszorg;
 • Je hebt goed ontwikkelde voelsprieten voor maatschappelijke en politieke verhoudingen en knelpunten op het gebied van de gezondheidszorg en daarnaast goed oog en oor voor relevante ontwikkelingen in organisaties en in het politiek-maatschappelijke veld;
 • Je realiseert je welke impact inspectiebeslissingen hebben en gaat hier diplomatiek mee om. Daarbij neem je eventuele publicitaire gevoeligheden in acht;
 • Je hebt goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Je werkt constructief en verbindend samen met collega’s binnen de inspectie en met externe partijen, maar oordeelt kritisch en onafhankelijk;
 • Je oordeelsvorming en handelen is professioneel, toetsbaar en voorspelbaar. Ook onder moeilijke omstandigheden.

 

Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau: schaal 14
Salarisomschrijving: Je salaris bedraagt minimaal € 4.927,- en maximaal € 7.237,- salarisschaal 14 CAO Rijk, op basis van 36 uur per week. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring.
Maandsalaris: Min €4.927 – Max. €7.237 (bruto)
Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast je salaris bieden wij je verschillende secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • De mogelijkheid om extra vakantiedagen op te bouwen;
 • Een IKB-budget, dit bedraagt 16,37% van het jaarsalaris. In dit budget zijn de vakantie- uitkering en eindejaarsuitkering opgenomen. Iedere maand bouw je een deel van het IKB- budget op. Dit opgebouwde budget kun je gebruiken voor o.a. deelname aan fitness;
 • Een pensioenregeling bij het ABP;
 • Een volledige vergoeding woon-werkverkeer met het OV (2e klasse);
 • De mogelijkheden voor opleidingen, trainingen en coaching;
 • 166 vakantie-uren bij een fulltime aanstelling (144 wettelijke vakantie-uren en 22 IKB-uren);
 • 60% betaald ouderschapsverlof;
 • Een laptop en smartphone;
 • Een mooie flexibele werkplek in het Stadskantoor Utrecht naast het Centraal Station. We werken hybride, we verwachten je 2 dagen per week op kantoor, en daarbuiten als het werk dat vraagt.

Bijzonderheden

 • De eerste ronde selectiegesprekken vindt plaats op 24 en 27 juni a.s. en de tweede ronde selectiegesprekken staat gereserveerd op 22 en 25 juli a.s..
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, vragen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig;
 • Kijk hier voor het volledige functieprofiel inclusief de bijbehorende competenties van Coördinerend Specialistisch Inspecteur;
 • Een functiegericht assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.
 • Wij vinden het belangrijk dat binnen de IGJ jouw kennis en expertise breed gedeeld wordt. Waar nodig zal/kan er IGJ-breed een beroep worden gedaan op jouw kennis.
 • Je volgt een generieke Rijksopleiding voor startende inspecteurs, waarbij de werkpraktijk van het inspecteren centraal staat. Ook neem je deel aan intern IGJ-specifieke en praktijkgerichte modules voor (beginnende) inspecteurs. Het eerste jaar kent op dit moment 18 opleidingsdagen.
 • De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd omarmt diversiteit. We hebben behoefte aan een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, talenten en kennis. Zo zijn we op ons best en blijven we leren en verbeteren. Niet ondanks, maar dankzij verschillen.

Meer informatie over de vacature
Wanneer je nadere informatie of in gesprek wilt over deze vacature dan kan je jouw contactgegevens mailen naar Frida van der Graaf (f.vd.graaf@igj.nl). Zij zal contact met je opnemen voor een telefonische afspraak met Kelly Hamoen of John Maring, teamcoördinatoren.

Solliciteren?
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen