Zorgverkoper voor GGZ Westelijk Noord-Brabant

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Account manager
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Parttime

Voor GGZ Westelijk Noord-Brabant zoeken wij een

Zorgverkoper (32-36 uur)

- een echte netwerker die helpt de ambities van GGZ WNB te realiseren -

GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) is sterk in mensenwerk. Zij bieden geestelijke gezondheidszorg in de regio West-Brabant. Jaarlijks vertrouwen ongeveer 6.500 cliënten erop dat medewerkers van GGZ WNB hen zullen helpen bij het voorkomen, behandelen of draaglijk maken van psychische klachten. Zij werken met de herstelgerichte visie. Deze komt tot uiting in zowel de zorgprocessen als de ondersteunende processen.
De doelgroepen van cliënten zijn kinderen, volwassenen en ouderen. De zorg en behandeling wordt geboden in een klinische of ambulante setting. GGZ WNB heeft tevens een organisatieonderdeel Basis GGZ met de naam GGZuidland.  Door al deze vormen van zorg en behandeling heeft de organisatie een grote toegevoegde waarde in een regio van ongeveer 280.000 inwoners.
De GGZ-sector is volop in beweging, zowel inhoudelijk als bedrijfs-/procesmatig. De zorgverkoop is complex. De zorgverkoper die we zoeken is daarom een ervaren en inhoudelijk sterke professional.

Wat ga je doen?

Als strategisch zorgverkoper ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitzetten van een marketing- en verkoopstrategie waardoor de marktpositie van GGZ WNB wordt verstevigd. Je voert de onderhandelings-gesprekken met de zorgverzekeraars en coördineert en faciliteert het gehele proces van zorgcontractering. Je adviseert de Raad van Bestuur en het management als het gaat om innovatie en verbetering van de afspraken over de dienstverlening. Je signaleert actief kansen en bedreigingen in de markt en bouwt en onderhoudt relaties in een voor GGZ WNB relevant netwerk. Dat netwerk is groot en beslaat diverse terreinen in de zorg, de (medische) industrie, het bedrijfsleven, en gemeenten etc. Je volgt de regionale en landelijke ontwikkelingen, inclusief metadata, en vertaalt deze naar de organisatie en geeft sturing aan de daaruit voortvloeiende activiteiten.

Binnen de zorgverkoopcyclus ben je als strategisch zorgverkoper bezig met het verder positioneren van GGZ WNB. Bovendien besteed je aandacht aan de onderhandelingsprocessen, aanbestedingen en subsidieaanvragen, je bewaakt lopende contractafspraken en de daarbij behorende verantwoording. Hierbij ben je zowel extern voor de financiers (zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeentes) als intern het directe aanspreekpunt. Je coördineert en zorgt dat alle eisen vanuit de contractafspraken vertaald worden naar de teams binnen de organisatie. Je werkt hierbij nauw samen met de zorginhoudelijke programmahoofden binnen GGZ WNB. Je vervult een spilfunctie en zal zelfstandig en initiërend te werk gaan. Daarnaast is samenwerking en afstemming nodig op alle niveaus binnen de organisatie, zowel in de lijn als binnen de staf. Samen met andere collega's van GGZ WNB vorm je een hecht zorgverkoopteam dat in de volle breedte werkt aan een goede positionering en contractering voor GGZ WNB. Daarnaast werk je ook nauw samen met de collega's van control en managers van de diverse RVE's binnen GGZ WNB.

Resultaatgebieden

  • Marketing- en verkoopstrategie
  • Regie verkoopproces

Wie ben jij?

We zoeken een ervaren professional, een echte “verbinder”, die vanuit zijn of haar functie op strategisch en tactisch niveau een gesprekspartner is voor de zorgmanagers en de Raad van Bestuur op het gebied van verkoopstrategie. Je bent in staat om verworven informatie van buiten naar binnen in de organisatie te vertalen en vice versa.
Je kunt jezelf moeiteloos positioneren, bent sterk resultaat- en relatiegericht zowel intern als extern en hebt een scherp oog voor ontwikkelingen in de markt. Je neemt initiatief en boekt resultaten en laat door je klantgerichte houding als vanzelfsprekend je meerwaarde zien in het verder positioneren van GGZ WNB als samenwerkingspartner in de regio.
Je bent organisatie- en politiek sensitief, planmatig, innovatief, gestructureerd en vooruitziend, en goed in staat deadlines te behalen.

Functie-eisen

  • HBO+ of academisch werk- en denkniveau op basis van een zorg, commerciële of economische opleiding aangevuld met kennis en aantoonbare ervaring op het gebied van zorgfinanciering en (zorg)marketing;
  • “Trackrecord” in verkoop of inkoop van zorg, bij voorkeur binnen de GGZ. Hierdoor ben je in staat de juridische en financiële consequenties van afspraken te doorzien.
  • Commercieel en cijfermatig sterk;
  • In staat om (digitale) data te vertalen naar scenario’s;
  • Netwerker;
  • Inhoudsdeskundig voor wat betreft de bedrijfskundige aspecten van de dienstverlening, zoals financierings-stromen, DBC’s etc.
  • Strategisch en analytisch denkvermogen, neemt initiatieven in de advisering van de Raad van Bestuur, managers en medewerkers, overziet de gevolgen van besluiten en ontwikkelingen;
  • Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;

Meer informatie

Werken bij GGZ WNB biedt veel variatie. Je krijgt de ruimte om jezelf verder te ontplooien en ontwikkelen. Zij bieden je een afwisselende baan binnen een krachtige en ambitieuze GGZ-instelling.  De functie wordt marktconform beloond op basis van de CAO GGZ (o.a. 13e maand, pensioenregeling en reiskostenvergoeding. Daarnaast bieden zij een meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden.
GGZ WNB biedt een vast contract (met een proeftijd van twee maanden).

Een assessment maakt in de selectiefase onderdeel uit van de werving en selectieprocedure.
Voor deze functie wordt voorafgaand aan de indiensttreding een verklaring omtrent gedrag (VOG) gevraagd.

Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met Robert van Vlijmen, adviseur van Brederijn 3.0, via contactinformatie . Een uitgebreid functieprofiel is te downloaden via onze website bij deze vacature.

Je kunt je belangstelling voor deze functie kenbaar maken door toezending van een CV met motivatiebrief via onze website door middel van de knop 'Reageren’ bij deze vacature. De sluitingstermijn van de werving is op 23 september a.s. Na deze datum zal je sollicitatie pas officieel in behandeling worden genomen. Op basis van een brieven- en CV-selectie vinden de eerste selectiegesprekken plaats op 1 oktober a.s. bij ons bureau. Een vervolgafspraak (“klikgesprek”) met de opdrachtgever staat gepland op 12 oktober en eventuele gesprekken met advies- en selectiecommissie bij de opdrachtgever staan gepland op 16 oktober a.s.
Omdat deze data kort na elkaar liggen, adviseren wij nu reeds rekening te houden met deze data in je agenda.

 

 

 

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen