Home Vacatures Lid Raad van Toezicht vacatures Lid Raad van Toezicht, voorzitter auditcommissie

Lid Raad van Toezicht, voorzitter auditcommissie

De Lange Wei, Hardinxveld-Giessendam
Nu solliciteren
Vakgebied Zorgmanagement
Functie Lid Raad van Toezicht
Branche Stichting
Aanstelling Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum 11 oktober 2018
Niveau WO
Ervaring Niet nader bepaald
Dienstverband Niet nader bepaald

Lid Raad van Toezicht, voorzitter auditcommissie

Vanwege het bereiken van de tweede zittingstermijn ontstaat in de Raad van Toezicht van De Lange Wei per 1 februari 2019 een vacature voor lid Raad van Toezicht, voorzitter van de auditcommissie.

De Lange Wei is in de regio Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden en omgeving dé samenwerkingspartner voor mensen van alle leeftijden op het gebied van Zorg, Wonen, Leefplezier en Aanvullende diensten. Kenmerken aan De Lange Wei is dat wij niet denken of spreken voor mensen maar dat we samen met hen zoeken naar de ondersteuning die het beste bij die persoon en in zijn/ haar leven past. Dat doen we vol passie, met persoonlijke aandacht en met behoud van eigen regie. Daar zijn we trots op! Wij werken op basis van vier kernwaarden: passie, creativiteit, flexibiliteit en verbinding.

Organisatie

De Lange Wei beschikt al negen jaar op rij over het Prezo Gouden Keurmerk. Kwalitatieve, veilige en hoogwaardige zorg staat hoog in het vaandel. De professionals werken vanuit ZIP-Teams (Zelfwerkende Integrale Professionele teams) en beschikken over regelruimte om de juiste afwegingen te maken in het belang van de cliënt.

De organisatie wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. Het managementteam bestaat uit vijf leden, onder voorzitterschap van de Raad van Bestuur. Het managementteam is integraal verantwoordelijk voor kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening van De Lange Wei, financiën, personeel, opleidingsvraagstukken. Samen met ruim 400 medewerkers en 260 vrijwilligers zorgt zij voor de kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg en diensten aan cliënten. De organisatie heeft een Ondernemingsraad, een Cliëntenraad en een Verpleegkundige Adviesraad, allen gesprekspartner van de Raad van Bestuur.

ICT en financiën

De Lange Wei is bezig met een toekomstbestendige ICT-organisatie. Dit omvangrijke project zal in 2019 zijn beslag krijgen. Ten aanzien van wonen en vastgoed staat er de komende jaren één en ander op de agenda. Zo onderzoekt De Lange Wei samen met de gemeente Giessenlanden en een aannemer de mogelijkheden om zorgappartementen in de nabijheid van Giessenburg te realiseren (De Groene Wei). Daarnaast staat komend jaar op de agenda om locatie De Lange Wei dementievriendelijk te maken. De Lange Wei heeft een gezonde financiële positie met een budget van ruim tien miljoen euro. De activiteiten van De Lange Wei worden gefinancierd vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Zorgverzekeringswet (ZVW) en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Functie-eisen 

Algemene functie-eisen (voor alle RvT-leden):

 • Academisch denk- en werkniveau en inzicht in (strategische) bestuurlijke processen binnen complexe organisaties;
 • Een actieve en brede maatschappelijke betrokkenheid. Affiniteit met het werkgebied van De Lange Wei geldt als een pré;
 • Affiniteit met (langdurige) zorg en welzijn;
 • In staat om naar belanghebbenden te fungeren als ambassadeur van De Lange Wei;
 • Stelt het belang van de cliënt centraal. Uiteraard zonder andere relevante belangen en belanghebbenden uit het oog te verliezen;
 • Beschikt over het vermogen om de strategie en visie van de organisatie en de continuïteit van de bedrijfsvoering te bewaken;
 • Analytisch vermogen om hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden en om het goede gesprek op strategisch niveau te kunnen voeren;
 • Heeft de ambitie om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van een ondernemende, innovatieve en op kwaliteit gerichte zorgaanbieder;
 • Beschikt over natuurlijk gezag en hanteert de waarden: onafhankelijk, integer, zorgvuldig en transparant.
 • Kan opereren vanuit een goede balans in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Is een teamplayer en in staat om in teamverband toezicht uit te oefenen, een bijdrage te leveren aan het goede gesprek en schat de inbreng van anderen op waarde;
 • Is positief-kritisch ingesteld, kan de Raad van Bestuur een spiegel voorhouden en als sparringpartner en klankbord optreden;
 • Kan de verschillende rollen (toezichthouder, werkgever, adviseur/sparringpartner) vervullen en is in staat om deze rollen gepast toe te passen en te scheiden;
 • Is beschouwend en heeft een reflectieve instelling;
 • Heeft een onafhankelijke opstelling, is communicatief sterk en in staat om op transparante wijze verantwoording af te leggen over de uitvoering van de toezichthoudende taak;
 • Heeft voldoende beschikbaarheid, flexibiliteit en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Specifieke profieleisen:

 • Kennis van financiën, bedrijfsvoering en ICT/technologie. Dit zijn de expertisegebieden van de kandidaat;
 • Bedrijfseconomische achtergrond of RA-opleiding;
 • Ruime kennis en ervaring op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en ICT. Bijvoorbeeld verworven in een eindverantwoordelijke (CFO) dan wel bestuur/directiefunctie Bedrijfsvoering binnen een complex gefinancierde (maatschappelijke) onderneming of in de accountancy.
 • Kennis van de recente transities in de langdurige zorg, de effecten op de financiële beleidsregels (onder andere WLZ, WZV en WMO) en de hiermee samenhangende budgetverschuivingen tussen zorgaanbieders, de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen en de daarbij behorende verantwoording, verslaglegging. Tevens ervaring met gemeentelijke organen;
 • Beschikt over een goed financieel-economisch inzicht en heeft zicht op de financiële doorwerking van strategisch beleid en risicomanagement;
 • Beschikt over kennis en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een (zorg)organisatie, inzicht in treasury- en financieringsvraagstukken en kennis om investeringsbeslissingen adequaat te kunnen beoordelen op financiële risico’s;
 • Beschikt over kennis en ervaring op het gebied van informatiebeleid, inrichting en werking van informatiesystemen en rapportages.

Gekoppeld aan dit profiel is tevens de rol van voorzitter van de auditcommissie. Gezien de samenstelling van de huidige Raad van Toezicht willen we deze vacature invullen met een kandidaat uit de regio. We vinden het van belang dat de kandidaat bij voorkeur woonachtig is in de omgeving van De Lange Wei dan wel direct aanpalend.

Honorering

De vergoeding voor leden van de Raad van Toezicht van De Lange Wei is gebaseerd op de WNT 2018  (klasse II), conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) en overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Procedure

CV en motivatiebrief svp sturen naar Miranda Speksnijder,  directiesecretaresse. Haar e-mailadres is m.speksnijder@delangewei.nl. De sluitingsdatum voor deze vacature is woensdag 31 oktober. Na het selecteren van de brieven wordt een aantal potentieel geschikte kandidaten voorgelegd aan de selectiecommissie van de Raad van Toezicht. De selectiecommissie voert de sollicitatiegesprekken en vervolgens worden maximaal twee benoembare kandidaten voorgedragen aan de adviescommissie. In de adviescommissie hebben zitting de Raad van Bestuur en de voorzitters van de medezeggenschapsorganen CR en OR. Na de selectie- en adviesgesprekken wordt de voorkeurskandidaat voorgedragen door de selectiecommissie voor benoeming aan de voltallige Raad van Toezicht.

De selectiegesprekken vinden plaats op dinsdag 13 en woensdag 14 november en de adviesgesprekken op dinsdag 27 november. De benoeming door de voltallige Raad van Toezicht is op woensdag 19 december tijdens de reguliere RvT-vergadering.

Ga naar www.delangewei.nl/werken-bij om de volledige vacature te lezen.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen