Eigentijdse Manager behandelcentrum

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Overige beroepen management
Branche
Verpleeghuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Altijd al in de zorg willen werken? Graag breng ik de volgende vaste functie binnen de VVT onder de aandacht. Ben jij een eigentijdse Manager behandelcentrum met oog voor efficiënte bedrijfsvoering, waarbij de kracht van het team als kapitaal wordt gezien? Heb jij een heldere visie op integrale teams en klantprocessen en zie jij het als een uitdaging om een organisatie te begeleiden in de volgende stap in hun ontwikkeling? Neem dan contact met mij op, wellicht heb ik een hele mooie uitdaging voor je! Lees meer....

Algemeen

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht (ZGIJV) is een middelgrote VVT organisatie met ca. 1000 medewerkers en is gespecialiseerd in de zorg voor ouderen met verschillende vormen van dementie (waaronder alzheimer) en belemmeringen in lichamelijk, psychisch of sociaal functioneren. ZGIJV gelooft dat de mens in iedere levensfase waardevol is en wil dit blijvend actief ondersteunen. Dit doet zij door het bieden van ondersteuning op het gebied van wonen, zorg, welzijn en revalidatie & behandeling. Het behoud van eigen regie, het eigen leven, staat bij alle vormen van dienstverlening voorop. ZGIJV biedt zorg en behandeling vanuit vijf locaties, de Esdoorn, de Venus, de Riethorst en het Zonnehuis in Zwolle en de Hoekstee in Ommen. Elke locatie heeft een eigen gezicht. Tevens biedt ZGIJV, samen met Carinova, Driezorg en IJsselheem, zorg aan huis in de gemeente Zwolle ter ondersteuning van het dagelijkse leven.

De functie

Voor Zonnehuisgroep IJssel- Vecht zijn wij op zoek naar een Manager behandelcentrum. Wij zoeken geen “klassieke” Manager behandelcentrum, maar een Manager die integraal leiding kan geven aan de klantprocessen (zoals nu bekend) geriatrische revalidatie, eerstelijn en thuiszorg. De positie van Manager behandelcentrum wordt momenteel ad interim ingevuld en zal zo snel als mogelijk met invulling van deze werving worden vervangen door een nieuwe Manager. Voor de vacante positie zoekt Zonnehuisgroep IJssel-Vecht een persoon met de volgende kenmerken.

Een betrokken, proactief persoon met kennis en ervaring van het (integraal) aansturen van een behandelcentrum/klantprocessen GRZ, eerstelijn en zorg aan huis. Een gedreven en enthousiast persoon die weet wat de doelgroep nodig heeft. Een persoon die op een verbindende manier mee bouwt aan de verdere groei van de organisatie zowel aan de harde kant (structuur/bedrijfsvoering) als aan de zachte kant (cultuur). Een sterke inspirerende persoonlijkheid die de organisatie en haar medewerkers naar een nieuwe fase kan loodsen met oog voor bedrijfsvoering op een warme zakelijke manier en samen met de Bestuurder en MT de organisatie verder helpt en begeleidt bij de doorontwikkeling van de (strategische) organisatievraagstukken.

Als Manager behandelcentrum ben je eindverantwoordelijk voor het behandelcentrum/klantprocessen, eerste lijn, geriatrische revalidatie en zorg aan huis. Je bent een netwerker die zijn vak verstaat en denkt en werkt vanuit de ketengedachten en weet deze visie door te vertalen naar de operatie. Een sterke en inspirerende persoonlijkheid die de professionals laat groeien en in hun kracht zet en samen met hen de toekomst verder kan vormgeven vanuit het principe lerende organisatie. Een op samenwerking gerichte persoonlijkheid met een heldere visie op kennisontwikkeling en expertise inzet vanuit de eerstelijn. Oog heeft voor de professionals en bijbehorende (management)vraagstukken. Professionals coacht en begeleidt, ze weet te stimuleren en inspireren om het beste uit zichzelf te halen. Daar waar nodig (werk)processen optimaliseert en efficiency introduceert. Iemand die weet te verbinden en de samenwerking opzoekt, zowel intern als extern en gelooft in afspraak is afspraak. Als Manager behandelcentrum ben je enerzijds iemand die meedenkt en praat over de ontwikkeling van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Anderzijds ben je in staat om de specialisten mee te nemen in het (operationele) proces. Dit maakt dat je goed in staat moet zijn op met alle expertises te communiceren en te schakelen.  

Wij zoeken een stevige ondernemende manager met een duidelijke visie omtrent het uitbouwen van de thema’s rondom eerstelijn, zorg aan huis en geriatrische revalidatiezorg. Een persoon die kan inspelen op de veranderingen van het zorglandschap en nieuwe concepten kan bedenken op het gebied van langdurige zorg en hierop innovaties weet toe te passen en samenwerkingsverbanden in de keten durft aan te gaan. De focus in de functie zal komen te liggen op de (door)ontwikkeling in de eerstelijnszorg, de samenwerking in de keten, GRZ-financiering, het realiseren van een gezonde bedrijfsvoering (financieel alsook organisatorisch) en het optimaliseren van het behandelcentrum vanuit de visie “van zorg naar leven”. De Manager behandelcentrum heeft ervaring in de aansturing van de beweging richting zelfstandige teams en heeft oog voor de fase waarin de afdelingen en medewerkers zich bevinden (vertrouwen, veiligheid). Een persoon die leidinggevende ervaring heeft met het aansturen van behandelaren/zorgprofessionals én ervaring heeft in het aansturen van een veranderende organisatie heeft. Een persoon die makkelijk contacten legt, denkt vanuit samenwerkingsverbanden, die klassieke patronen weet om te buigen en aan kan sturen. Een persoon die door goed leiderschap, het beste uit de mens en de doelgroep weet te halen en het bovenal leuk vindt om voor deze doelgroep te werken.

De Manager behandelcentrum waar wij aan denken is iemand die de bevlogenheid en betrokkenheid van de organisatie waardeert, stimuleert en in goede banen leidt, de ingezette strategische koers onderschrijft en hier met enthousiasme, humor en vertrouwen vervolg aan geeft. Iemand die feeling heeft met de sector en zich wil aansluiten bij de organisatie, haar medewerkers en haar klanten, samenwerkingspartners en de regio. Een stevige gesprekspartner die ZGIJV begeleidt op de organisatievraagstukken met een planmatige en bedrijfsmatige blik. Een (warm) zakelijk, initiatief nemend en slagvaardig persoon met oog voor procesoptimalisatie, -efficiency, structurering en borging van organisatie vraagstukken en processen.

Voor de organisatie is het van belang dat de Manager behandelcentrum benaderbaar is en situationeel leiding geeft; sturend waar nodig en coachend waar dat kan, met oog voor tempo en verankering. Iemand die met de verschillende specialisten, open, duidelijk en op niveau, kan communiceren en als verantwoordelijke voor het behandelcentrum/genoemde klantprocessen, ZGIJV uitstekend weet bij te staan in de gerelateerde thema’s en bijbehorende (strategische) uitdagingen.

Speerpunten

 • Doorontwikkeling naar integrale teams.
 • Doorontwikkeling 1e lijn.
 • Het aansturen en de ontwikkeling van het behandelcentrum/klantprocessen.
 • GRZ-financiering en -management.
 • Het optimaliseren en op een effectieve/efficiënte wijze inrichten van de verantwoordelijke onderdelen.
 • Het laten aansluiten van het beleid en uitvoering op de strategische visie en koers van de organisatie op een verbindende en warm zakelijke manier.
 • Het vergroten van eigenaarschap en het faciliterend ondersteunen van de professionals om de zelfstandigheid binnen de vakgroepen te vergroten.
 • Het ondersteunen van de organisatie op weg naar verdere optimalisering en professionalisering.
 • Stimuleren samenwerking tussen de onderdelen zorg en behandelcentrum.
 • Stimuleren en door-ontwikkelen samenwerking interne- en externe (regionale) ketenpartners.
 • Het leveren van een actieve bijdrage aan de organisatieontwikkeling en cultuur (versterken, ontwikkeling professionele (zakelijke) cultuur met oog voor de mens).

Plaats in de organisatie

De Manager behandelcentrum valt hiërarchisch onder de bestuurder en geeft zelf direct leiding aan (para)medische behandelaren/klantprocessen. De Manager behandelcentrum maakt deel uit van het MT.

Ben jij een eigentijdse in klantprocessen denkende manager behandelcentrum? Beschik je over aantoonbare leidinggevende ervaring bij voorkeur aan (para)medici? Heb je ervaring in het aansturen van integrale teams en klantprocessen in een veranderende omgeving? Ben je goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de eerstelijn, geriatrische revalidatie en thuiszorg en heb je kennis van organisatie brede inrichtingsvraagstukken? Denk je vanuit ketensamenwerking en is jouw kracht het door ontwikkelen van integrale teams op een effectieve en efficiënte wijze? Heb je ervaring in het aansturen en verbeteren van de bedrijfsvoering met behoud van kwaliteit? Is het coachen en begeleiden van medewerkers je 2e natuur? Passen de persoonskenmerken, netwerker, mensgericht, samenwerkingsgericht, resultaatgericht, verbindend, humor, relativerend, doorzetter, communicatief vaardig en coach bij jou? Dan kom ik graag met je in contact.

Herken je jezelf onvoldoende in deze functie of mocht je niet kunnen reageren, maar ken je wel de juiste persoon? Wil je mij dan in contact brengen met de betreffende kandidaat. Hartelijk dank voor je medewerking!

Reageren kan tot 27 mei 2019 middels de volgende link: http://bit.ly/2VkUIzC.

Met vriendelijke groeten,

Monica Olislagers

Avident
Interim & Executive search

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen