Algemeen directeur

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Voor Huisartsen Eemland is SLIM partner in search op zoek naar een Algemeen directeur. Hieronder een samenvatting van de profielschets. Download het volledige profiel op slimsearch.nl/v52.

De organisatie

Huisartsen Eemland is een toekomstgerichte organisatie van, voor en door huisartsen.  De organisatie is in 2017 opgericht door 180 huisartsen in de regio Eemland. De huisartsen hebben hun krachten gebundeld met als doel een continu aanbod van kwalitatief hoogstaande huisartsgeneeskundige zorg te kunnen blijven bieden in de regio. 

Huisartsen Eemland BV omvat momenteel:

 • Huisartsen Eemland Zorg (HEZ), waarin de zorgprogramma’s voor onze chronisch zieke patiënten ontwikkeld worden.
 • Huisartsenpost Eemland (HAP), met een verzorgingsgebied van ongeveer 366.000 inwoners.

De organisatie is voornemens in de toekomst Huisartsen Eemland Academie en Huisartsen Eemland Service toe te voegen als nieuwe werkmaatschappijen.

De directie 

De directie bestaat uit een algemeen en een medisch directeur, een complementair duo waarbij de chemie en het onderlinge vertrouwen tussen hen garant moet staan. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de organisatie, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten. De directie legt hierover verantwoording af aan de raad van commissarissen. De directie werkt nauw samen met het bestuur van de coöperatie (HCE). Naast het frequente overleg met het HCE-bestuur heeft de directie veel aandacht voor draagvlak bij de huisartsen uit de regio en werkt de directie soepel samen met de huisartsen.

Functie Algemeen directeur

De algemeen directeur werkt aan verdere professionalisering van de organisatie waarbij ruimte is voor innovatie en creativiteit. Hij/zij speelt een belangrijke rol bij interne ontwikkelingen. Daarnaast omvat de functie ook het uitbouwen en in stand houden van de externe relaties. Hij/zij zal op een verbindende wijze de medewerkers gaan aansturen. Hij/zij combineert een inhoudelijke affiniteit met zorg met een zakelijke bedrijfsmatige aanpak. Daarnaast initieert hij/zij de interne veranderingsprocessen en de bedrijfsmatige aanpak zonder daarbij het kerndoel van de organisatie uit het oog te verliezen.

Verantwoordelijkheidsgebieden

 • Verantwoordelijk voor het strategisch beleid resulterend in meerjarig strategische beleidsplannen;
 • Medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het strategisch beleid en van de operationele activiteiten van de bv en haar dochters;
 • Eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de bv;
 • Bewaakt de financiële en organisatorische haalbaarheid van de activiteiten van de bv en haar leden;
 • Voert overleg en onderhandelingen met zorgverzekeraars over zorgprogramma’s en projecten van de bv;
 • Houdt toezicht op de financiële en organisatorische uitvoering van de gecontracteerde activiteiten op basis van de overeenkomsten met de zorgverzekeraars;
 • Verantwoordelijk voor het jaarplan en de financiële verslaglegging;
 • Verantwoordelijk (samen met de medisch directeur) voor het kwaliteitsbeleid van de HE Zorg en HAP;
 • Vertegenwoordigt de organisatie in contacten en overlegvormen met ketenpartners en externe partijen, onderhoudt en ontwikkelt netwerken die de positie van Huisartsen Eemland versterkt;
 • Verantwoordelijk voor personeels- en opleidingsbeleid;
 • Volgt de landelijke ontwikkelingen in de eerstelijnszorg, participeert in bestuurlijke netwerken, signaleert maatschappelijke trends waardoor de organisatie zijn positie in de markt kan ontwikkelen en behouden;
 • Onderhoudt nauwe contacten met de OR en neemt hen mee aan de voorkant van de ontwikkelingen;
 • Onderhoudt contacten met de diverse relevante instanties voor het ontwikkelen van nieuwe projecten gericht op bedrijfsmatige kansen.

Meer informatie

Download de volledige profielschets op slimsearch.nl/v52.

Solliciteren

De procedure wordt begeleid door Xandra Slim-Koorstra van SLIM partner in search. Voor informatie of overleg zijn wij graag beschikbaar. SLIM partner in search 020 – 894 91 54, Xandra Slim-Koorstra 06 – 520 03 898

Uw CV en motivatiebrief zien wij graag vóór 25 augustus 2019 tegemoet via info@slimsearch.nl

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen